In navolging van verschillende wettelijke bepalingen bent u verplicht documenten gedurende een lange tijd te bewaren, zonder dat u deze eigenlijk echt ‘nodig’ heeft in het dagelijks leven. Deze documenten nemen vervolgens heel wat nuttige ruimte in uw woning/onderneming in.
 

Welke documenten dient u zoal bij te houden?

  • Loonfiches en het jaarlijks uittreksel van de Rijksdienst voor Pensioenen met uw loongegevens voor de pensioenberekening.
  • Fiscale documenten (Een kopie van de belastingaangifte dient minstens 7 jaar lang bijgehouden te worden (tot het einde van het 7de jaar dat volgt op de belastbare periode)). Die documenten moet u bijhouden voor een eventuele controle op de personenbelasting, vennootschapsbelasting of BTW.
  • Facturen, kredieten en erelonen.

    De bewaartermijnen voor facturen verschillen. Bepaalde perioden zijn bepaald op basis van gebruiken en gewoonten. Andere zijn bij wet vastgelegd. Transportfacturen en facturen aangaande deurwaarderskosten dient u 1 jaar bij te houden.

    Facturen aangaande erelonen van advocaten, facturen en honoraria van de notaris, bankdocumenten, kwitanties van hypothecaire leningen of kredieten en documenten aangaande huur (contracten en betalingen) dient u vijf jaar bij te houden.  U bent verder verplicht om facturen en contracten voor onroerende goederen, aannemers en architecten (bouwen en verbouwen)10 jaar te bewaren.
  • Er zij ook heel wat documenten die u levenslang dient te bewaren: globaal medisch dossier, diploma's en professionele titels, documenten met betrekking tot wettelijk of ongehuwd samenwonen, samenlevingscontract, huwelijkscontract, trouwboekje of echtscheidingsvonnis, notariële akten, schenkingsakten, testamenten en documenten met betrekking tot de nalatenschap.
  • Ook de contracten voor verzekeringen voor aansprakelijkheid voor auto en werk dient u levenslang te bewaren. Het is aangewezen andere verzekeringsdocumenten 10 jaar lang bij te houden.

Voor meer informatie, kan u steeds de overheidswebsite http://www.vlaanderen.be raadplegen.

Het innemen van beschikbare ruimte in uw woning/onderneming kost geld!

Als particulier dient u veel documenten bij te houden die vervolgens heel wat beschikbare woonruimte innemen. Indien u een appartement huurt of een woning afbetaalt, kan dit al snel tot heel wat ‘verloren (huur-, afbetalings- én energie-) kosten’ leiden. U verliest op deze wijze ook nuttige ruimte om bijvoorbeeld een hobby uit te bouwen of gewoonweg te relaxen!

Storebox biedt de oplossing! Maximaliseer uw woonruimte door een beroep te doen op onze opslag units om uw ‘paperassen’ in op te slaan. Of huur een kleiner – minder duur – appartement, gecombineerd met een storage box bij Storebox. Woninghuur is immers veel duurder dan een opslagbox.

Als ondernemer bent u bovendien ook belast met het bewaren van de nodige documenten gedurende een lange tijd. Hiervoor dient u cruciale ruimte op te offeren in uw onderneming, ruimte die u veel beter kan benutten en meer geld zou kunnen opbrengen!

Neem deze nuttige ruimte terug in en breng uw archief en andere overbodige spullen naar Storebox!