• Welke documenten moet ik overleggen bij het huren van opslagruimte?

  Om het contract te kunnen invullen, hebben we het volgende nodig:

  - Voor particuliere huur: een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort (met foto))
  - Voor zakelijke huur: bewijs van associatie met het bedrijf (bijv. een visitekaartje) en een geldig identiteitsbewijs

  Neem voor meer informatie contact met ons op.
   
 • Geldt er een minimale huurtermijn?

  U dient onze opslagruimte minstens 1 maand te huren. Nadien kan u op elk moment de overeenkomst beëindigen, waarbij u een opzegtermijn van 15 dagen in acht dient te nemen. U dient aldus 15 dagen voordat u vertrekt de overeenkomst met Storebox te beëindigen.

  Voor de Storage Units vanaf 180 m² dient u evenwel een opzegtermijn van 2 maanden te respecteren.
   
 • Kan ik naar een andere opslagruimte verhuizen?

  Ja, dat kan. Wanneer u bijvoorbeeld een grotere of kleinere ruimte wenst te huren, kan u op elk gewenst moment geheel kosteloos naar een andere ruimte verhuizen.

 • Geldt er een opzegtermijn voor opslag bij Storebox?

  Ja, u moet uiterlijk 15 dagen vóór uw daadwerkelijke vertrek de huur opzeggen. Opzeggen kan alleen schriftelijk: per e-mail, per post of er wordt op het kantoor van Storebox door beide partijen een document ondertekend ter beëindiging van de overeenkomst.

  Opgelet, voor de zeer grote opslag units (opslag units vanaf 180 m²) dient een opzegtermijn van 2 maanden in acht genomen te worden.

 • Moet ik mijn goederen die ik opsla bij Storebox apart verzekeren?

  Ter bescherming van uzelf en uw spullen, moeten de door u opgeslagen goederen worden verzekerd. U heeft hiervoor verschillende opties:

  1. Verzekering via Storebox
  Deze verzekering kan via Storebox worden afgesloten, tegelijk met het afsluiten van de Overeenkomst.
  2. Eigen verzekering
  In geval van verzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij dan deze aangeboden door Storebox, dient u het bewijs van de polis en van de betaling van de premie voor te leggen vooraleer de goederen in de Storage Unit worden opgeslagen.
  3. Geen verzekering
  Indien u geen verzekering neemt voor de goederen die bij Storebox worden opgeslagen, doet u afstand van alle regresrechten opzichtens Storebox.

 • Hoe annuleer ik mijn overeenkomst?

  U kan uw contract schriftelijk opzeggen: per e-mail, post of bij onze Storebox Office zelf.

  De opzegging moet vanzelfsprekend de nodige gegevens bevatten zodat nagegaan kan worden welke overeenkomst wordt beëindigd.

  Uw opzegging moet ons uiterlijk 15 dagen vóór uw daadwerkelijke vertrek bereiken. Voor de grote opslag units (vanaf 180 m²) dient u een opzegtermijn van 2 maanden in acht te nemen.

 • Rekent Storebox administratiekosten aan?

  Ja, Storebox rekent eenmalig een kleine administratiekost aan. U hoeft dit bedrag maar één keer te betalen.